Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่