Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

แกลเลอรี่