Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรม "นักวิ่งเก็บขยะรักษาความสะอาดและปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อลมหายใจ ลดการเผาในที่โล่ง" ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรม "นักวิ่งเก็บขยะรักษาความสะอาดและปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อลมหายใจ ลดการเผาในที่โล่ง" ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "นักวิ่งเก็บขยะรักษาความสะอาดและปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อลมหายใจ ลดการเผาในที่โล่ง" โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่