Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่