Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เลขที่ 309 หมู่ที่ 11 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-510662 หรือ 053-510629

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

CCF04102562

ขนาดไฟล์:2.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง