Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ทต.บ้านกลาง

สนง.ทสจ.ลพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ทต.บ้านกลาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

แกลเลอรี่