Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนในการติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนในการติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนในการติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่