Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ฮ่วมใจ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า" ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ฮ่วมใจ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า" ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน

วันที่ 23 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (รกท.ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) ร่วมกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ฮ่วมใจ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า" โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

แกลเลอรี่