Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการและทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่