Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ อาคารเลขที่ 309 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ อาคารเลขที่ 309 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประกอบพิธีทำบุญอาคารสำนักงานหลังใหม่ โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา ณ อาคารเลขที่ 309 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่