Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" จังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" จังหวัดลำพูน

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" จังหวัดลำพูน โดยมี นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ลพ. เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่