Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมงานโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมงานโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมงานโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบวัดพระยืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่