Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมการประชุมการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมการประชุมการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) และนายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ลพ. เข้าร่วมการประชุม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่