Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยนายณัฐชัย ชีวะศิริ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่