Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สร้างฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สร้างฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สร้างฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

แกลเลอรี่