Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย

สนง.ทสจ.ลพ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่