Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 ณ เทศบาลตำบลเหมืองจี้

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562 ณ เทศบาลตำบลเหมืองจี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการและทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่" ครั้งที่ 3/2562 ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่