Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ประจำปี 2562"

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ประจำปี 2562"

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ประจำปี 2562" เพื่อสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า โดยมีนางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ลพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่