Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ประจำปี 2562"

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ประจำปี 2562"

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ธารน้ำใจดับไฟป่า ประจำปี 2562" เพื่อสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า โดยมีนางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ลพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่