Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมการประชุมการรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมการประชุมการรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน โดยมีนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จากกรมควบคุมมลพิษ

แกลเลอรี่