Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน "ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจ สวท.ลำพูน FM95 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่