Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมทางไกล VTC การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมทางไกล VTC การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) , นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 , นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล VTC การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดกับกองทัพน้อยที่ 3 ศูนย์อำนวยการป้องกันและและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่