Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยนายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

 

 

แกลเลอรี่