Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ดอกไม้

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน กิจกรรมครั้งนี้มีการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง และทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง/บริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

แกลเลอรี่