Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมการติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมประชุมการติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยนายณัฐชัย ชีวะศิริ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ หอประชุมอาคารเรียน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

แกลเลอรี่