Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม Kick Off 60 วัน รณรงค์ "คัดแยกก่อนทิ้ง"

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม Kick Off 60 วัน รณรงค์ "คัดแยกก่อนทิ้ง"

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมกิจกรรม Kick Off 60 วัน "คัดแยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่