Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ทุกวันที่ 4 ของเดือน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ทุกวันที่ 4 ของเดือน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ทุกวันที่ 4 ของเดือน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานร่วมรณรงค์ในครั้งนี้

แกลเลอรี่