Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกภายใต้แนวคิด "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกภายใต้แนวคิด "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน ร่วมรณรงค์ "คนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว"  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน

แกลเลอรี่