Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน

แกลเลอรี่