Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้โฟม" ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

สนง.ทสจ.ลพ. ร่วมรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้โฟม" ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (ผอ.สนง.ทสจ.ลพ.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ร่วมกันรณรงค์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้โฟม" ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

แกลเลอรี่