Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้ให้คณะทำงาน LESS และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้ให้คณะทำงาน LESS และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24-25 มกราคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้ให้คณะทำงาน LESS และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านป่ากว๋าวทองกวาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่