Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดอบรมกิจกรรม "รณรงค์เสริมสร้างการเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดอบรมกิจกรรม "รณรงค์เสริมสร้างการเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จัดอบรมกิจกรรม "รณรงค์เสริมสร้างการเพิ่มพื้นที่สีเขียว" ณ อุโบสถครูบาศรีวิชัย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่