Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชน

ณ บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แกลเลอรี่