Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ "โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk)"

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ "โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk)"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม นายประสิทธิ์ ศรีจามร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นางอำไพ เกษมพิทักษ์พงค์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนายณัฐชัย ชีวะศิริ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ "โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk)" โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่