Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลอยกระทง และร่วมเปิด "กาดฮิมน้ำลำพูน"

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลอยกระทง และร่วมเปิด "กาดฮิมน้ำลำพูน"

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. ณ กาดฮิมน้ำลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และนางอำไพ เกษมพิทักษ์พงค์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลอยกระทง และร่วมเปิด "กาดฮิมน้ำลำพูน" โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่