Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการและทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แกลเลอรี่