Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมทำกิจกรรม "พัฒนาสำนักงาน ให้สะอาดและสวยงาม" เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดลำพูนสะอาด

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมทำกิจกรรม "พัฒนาสำนักงาน ให้สะอาดและสวยงาม" เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดลำพูนสะอาด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกันทำกิจกรรม "พัฒนาสำนักงาน ให้สะอาดและสวยงาม" เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดลำพูนสะอาด ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่