Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดประชุมแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2562

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดประชุมแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปี 2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่