Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้แห่งชาติ

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมด้ายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ" ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลอุโมงค์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความชุมชื้น เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นขี้เหล็ก และต้นพิกุล เป็นต้น จากนั้น ได้ร่วมกันหว่านเมล็ดดอกมอส (ดาวกระจาย) บริเวณแปลงดอกไม้หน้าป้ายศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และยังมีการจัดนิทรรศการสาธิตการหมักทำปุ๋ยจากขยะเปียกและขยะอินทรีย์

แกลเลอรี่