Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการ "ไทยเที่ยวไทย....ไทยยั่งยืน"

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการ "ไทยเที่ยวไทย....ไทยยั่งยืน"

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการ "ไทยเที่ยวไทย....ไทยยั่งยืน" พร้อมสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี รวมทั้งได้ถวายโคมบูชาแด่พระนางจามเทวี และช่วงบ่ายได้เดินทางเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ร่วมกับประชาชนชาวลำพูน

แกลเลอรี่