Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

สนง.ทสจ.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ตามโครงการบริการจัดการขยะเชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และนายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่