Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ณ บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 คน

แกลเลอรี่