Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2 ภายใต้กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2 ภายใต้กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดงานและปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2 ภายใต้กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน

แกลเลอรี่