Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานโครงการระชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 500 คน

แกลเลอรี่