Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนฯ ครั้งที่ 2

ขนาดไฟล์:0.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง