Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

กิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 เจ้าภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 เจ้าภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 เมษายน 2561 หน่วยงานสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 ณ อาคารเฉลิมพะรเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แกลเลอรี่