Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่งฯ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่งฯ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวน รอบ ที่ 2

ขนาดไฟล์:8.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง