Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูนและเอกสารประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง (ประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำพูนและเอกสารประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง (ประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำพูนและเอกสารประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง (ประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดลำพูนและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การจ้างทำฝายต้นน้ำ จำนวน 299 แห่ง

ขนาดไฟล์:8.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง