Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สนง.ทสจ.ลพ. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมฯ

แกลเลอรี่