Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Lamphun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดการอบรมและร่วมอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สนง.ทสจ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดการอบรมและร่วมอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย  แสงศิริ  ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน มอบหมายให้นางอำไพ เกษมพิทักษ์พงค์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และนางสาววารุณี  แสงดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมและร่วมอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด สป.ทส. และ ผอ.สนง.ทสจ.ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรม

 

แกลเลอรี่