Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

Lamphun Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ของดี

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 พ.ค. 61

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปและค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

1 พ.ค. 61

รวมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธี e-market วิธีคัดเลือก วิธีสอบราคา

14 มิ.ย. 60

การดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

13 มิ.ย. 60

รายงานสถานการณ์หมอกควันประจำวัน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 9.75 Kb ดาวน์โหลด: 2498 ครั้ง
13 มิ.ย. 60

คู่มือประชาชน

จำนวนทั้งหมด 61 รายการ
<< < 4 5 6 7 8